Kommunen kan underlätta för nya företag

Lyssna

I Huddinge finns flera mycket stora arbetsplatser men också många små företag. Nya jobb skapas ofta i små företag som behöver rätt förutsättningar för starta och växa.

Kommunala upphandlingar - varor och tjänster för miljardbelopp varje år - skulle i vissa fall kunna delas upp i mindre delar så att fler företag får möjlighet att konkurrera om avtalen.

Sociala företag är ofta idéburna och drivs som kooperativ. De kan bidra till att arbetsmarknaden breddas för personer med låg utbildning eller andra svårigheter att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden.

Vi vill

  • underlätta för nystartade företag att få enkla och billiga lokaler
  • pröva idén med mikrolån upp till 100 000 kr med kommunal borgen
  • se över reglerna för kommunal upphandling så att fler små, lokala företag kan lämna anbud
  • att kommunen bidrar till utvecklingen av fler sociala företag 
  • att det i nya bostadsområden planeras för lokal handel och service

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: