En jämlik förskola

Både pedagoger och barnskötare ska ha kunskap i genus och speciallärare med genuskunskaper ska finnas på varje förskola. Alla barn ska behandlas lika oavsett var ifrån de kommer eller vilka föräldrar de har.

Miljöpartiet vill att Huddinge kommun ska ha ett starkt riktat stöd till förskolor med större utmaningar så att alla förskolor motsvarar barns och föräldrars förväntningar på en välfungerande förskola. Det handlar om förskolor där det kan krävas insatser med förstärkt personaltäthet som kan göra insatser exempelvis för nyanlända barn lärande eller satsningar på tidig läsinlärning. Alla barn ska behandlas lika oavsett var ifrån de kommer eller vilka föräldrar de har. Både pedagoger och barnskötare bör ha kunskaper i antidiskriminering och genus. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: