Valfrihet ska gälla pedagogiska alternativ, inte ägaralternativ

Vi ser gärna fristående förskolor och är positiv till pedagogiska alternativ men vill att hela skolpengen används till elevens utbildning, inte till privata vinster! Valfrihet innebär för oss pedagogiska alternativ, inte att välja mellan olika ägarformer.

Föräldrakooperativet Guldgruvan

Miljöpartiet är positiv till pedagogiska alternativ inom förskolan och med olika inriktningar som kan passa olika barn - även inom den kommunala verksamheten vill vi se olika inriktningar. Vi ser gärna fristående förskolor men vill att hela skolpengen används till elevens utbildning, inte till privata vinster! Vinstmotiv är ett främmande inslag som inte hör hemma inom skola och förskola. Alla som verkar inom detta område ska endast ha skolans och barnens bästa som drivkraft. Valfrihet innebär för oss pedagogiska alternativ, inte att välja mellan olika ägarformer. Valfriheten får heller inte medföra ett segregerat skolsystem.
Oavsett om föräldrar väljer en kommunal eller en fristående förskola så har kommunen ett ansvar för alla barn. När det gäller fristående förskolor så har kommunen ett tillsynsansvar för verksamheten.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: