Ett tillgängligt samhälle är bra för alla

Lyssna

Om samhället planeras för människor med funktionshinder blir det bra för alla, speciellt för barn och äldre

Tillgänglighet kan se ut på olika sätt. Fysisk tillgänglighet innebär att lokaler och andra fysiska miljöer är anpassade för personer med nedsatt rörelseförmåga, syn, hörsel eller som har ett dolt funktionshinder. Social tillgänglighet innebär att Information till kommunmedborgarna finns på lätt svenska eller på annat sätt är utformad för att öka tillgängligheten och ge möjlighet till inflytande och påverkan.

Vi vill

  • att speciell uppmärksamhet ska riktas mot behoven för personer med dolda funktionshinder
  • att informationsmaterial m m utformas för ökad tillgänglighet
  • underlätta för funktionshindrade att idrotta, motionera och leka.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: