Med sikte på framtiden

Lyssna

Kommunen ska ha en långsiktig och hållbar plan för bostadsbyggandet som huddingeborna ska ha möjlighet att påverka. En grön livsmiljö ska säkras och nya bostäder bör tillkomma i första hand genom förtätning av befintliga bostadsområden, där man inte tar i anspråk orörd natur och där det redan finns kollektivtrafik.

Miljöpartiet vill

  • prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik
  • att nya bostäder i första hand byggs nära våra pendeltågs- och tunnelbanestationer.
  • att nya bostadsområden planeras så att ekologiska värden och möjlighet till rekreation inte försämras
  • utveckla miljöprofilområden med höga energi- och miljökrav

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: