Förebygga kriminalieten

Miljöpartiet vill förebygga för att minska nyrekryteringen in i kriminalitet. Med mer resurser till rätt områden kan vi minska kriminalitet i kommunen.

Samhället måste agera förebyggande för att långsiktigt minska nyrekryteringen in i kriminalitet. Rätt insatser för barn i riskzon betalar sig mångdubbelt jämfört med de kostnader som kommer om det misslyckas. Detta även bortsett från det mänskliga lidandet. Föräldrar, skola, fritidshem, idrottsrörelse, föreningsliv, lokala initiav och sociala myndigheter kan och bör samverka och samtidigt få de resurser som krävs i det förebyggandet arbetet. Barn och unga som befinner sig i social problematik eller i riskzonen för kriminalitet måste skyndsamt få det stöd som krävs för att bygga en tilltro till vuxna, till sig själva och till en möjlig positiv framtid. Vi ser sådana satsningar som en investering, inte som en kostnad!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: