Naturskolan

Vi vill stärka barns lärande genom naturskolan så barns intresse för natur och miljö stimuleras.

Miljöpartiet vill att Huddinges fantastiska natur ska tillgängliggöras för våra barn i skolan. Genom samverkan med kommunens kometenta naturvårdsavdelning skulle en naturskola kunna skapas som ett komplement till skolans eget arbete kring natur och miljö. Med den spetskompetens som redan finns kan lärarens kompetens höjas och barns intresse för dessa viktiga frågor stimuleras. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: