Grön omställning skapar jobb

Kommande miljö- och energiomställning och upprustning av bostadsområden ökar efterfrågan på grön teknik, nya produkter och arbetskraft. Även satsningar på ny infrastruktur skapar jobb.

Kommunen står inför en omfattande upprustning av våra bostadsområden. För att så många byggarbetare som möjlig ska rekryteras lokalt vill vi pröva idén med ett nytt byggbolag liknande Telge Peab. Där samarbetar Södertälje kommun och Peab för att erbjuda jobb och praktik till arbetslösa. Samverkan med den lokala arbetsförmedlingen ska säkra tillgången till kvalificerad arbetskraft.

Vi vill

 • att kommunen ska kunna påverka utformningen av lokala arbetsmarknadsprojekt som erbjuder utbildning och arbete
 • kommunen och ett byggbolag tillsammans bildar ett nytt bolag som erbjuder jobb och praktik för arbetslösa i kommunen
 • att enklare renoveringar ska kunna utföras av ungdomar i närområdet
 • att kommunen anställer fler inom förskolan och skolan samt äldreomsorgen.

Vi vill också

 • underlätta för nystartade företag att få enkla och billiga lokaler
 • pröva idén med mikrolån upp till 100 000 kr med kommunal borgen
 • se över reglerna för kommunal upphandling så att fler lokala företag kan lämna anbud
 • att kommunen bidrar till utvecklingen av fler sociala företag 
 • att nya bostadsområden planeras för lokal handel och service.
Här visar vi lokal politik från Stockholmsregionen.

Stockholmsregionen Framtidens jobb behöver dig!

Vi vill ställa om Stockholmsregionen så att den blir hållbar på lång sikt. Då behöver vi folk som jobbar med den omställningen. Resultatet blir en miljövänligare och trevligare Stockholmsregion. Och 9 700 nya jobb.

Miljöpartiet i Stockholmsregionen vill

 • genomföra gröna investeringar och rusta upp miljonprogrammet
 • genomföra åtgärder för och av unga
 • förbättra välfärden
 • skapa förutsättningar för småföretag

Läs mer

Nya jobb genom gröna investeringar 

Stockholmsregionen behöver mer och bättre tågtrafik. Vi vill bygga snabbtåg som knyter ihop Stockholm med Göteborg, Malmö, Oslo, Köpenhamn och vidare ut i Europa. Och så vill vi bygga ut kollektivtrafiken i Stockholmsregionen, bland annat med tunnelbana till Nacka och Hagastaden, spårväg syd och förlängning av tvärbanan.

Vi kan bli mycket bättre på förnybar energi i Stockholmsregionen. Miljöpartiet vill bygga ut bioenergi, vindkraft och solenergi. I Tyskland har man skapat mellan 180 000 och 250 000 nya jobb genom att förnya energisystemet. Om de kan, så kan vi. 

Åtgärder för och av unga 

Vi vill få ner ungdomsarbetslösheten med hjälp av startcentraler. De ska vara lokala arbetsförmedlingar för unga som drivs av kommunerna, i samarbete med Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet.

Det är nämligen så att kommunerna ofta gör insatser för att få ungdomar i jobb. Men det är den statliga Arbetsförmedlingen som som har pengarna och ansvaret. Och de har inte lika bra koll på vad som behöver göras i olika kommuner. Startcentralerna ska alltså drivas av kommunerna, som vet vad som behöver göras hos just dem. 

Nya jobb i välfärden 

Akutsjukvården måste spara in 2 procent varje år, på grund av att Alliansen har sänkt landstingsskatten. Det utarmar vården. På sjukhusen råder kaos – för lite personal och för mycket att göra. Vi vill anställa fler inom sjukvården och ge dem högre lön. Inom äldreomsorgen vill vi anställa fler personer och förkorta arbetstiden för personalen.

Skolorna i Stockholmsregionen behöver mer resurser för att anställa fler lärare och ge dem bra lön. Vi vill låta lärare vara lärare: mer tid till eleverna, minskad administration, och rätt att besluta vilket stöd eleverna behöver. 

Skapa förutsättningar för småföretag 

När människor startar nya företag och när företag växer, då skapas nya jobb. Men idag har de en tuff ekonomisk situation. Många vågar inte anställa, eller ens starta upp sitt eget företag.

Miljöpartiet vill underlätta för dem. Våra förslag är de som företagen själva vill ha: 

 • Gör det billigare att anställa, bland annat genom kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter. 
 • Minska riskerna med att anställa genom att ta bort sjuklöneansvar de två första veckorna för företag med upp till tio anställda. 
 • Skapa enklare regler och kortare handläggningstider för små och medelstora företag. 

Rusta upp miljonprogrammet 

På 60- och 70-talet byggdes en miljon bostäder i Sverige. De flesta finns i orter som Tensta, Alby och Jordbro. Många är i dåligt skick. Det vill vi ändra på.

Vi vill göra miljonprogrammets bostäder bättre att bo i. Men vi vill inte att de som bor i lägenheterna ska få betala hela upprustningen – det är en viktig satsning som vi vill bekosta gemensamt. Vi vill också rusta upp skolor och centrum i miljonprogramsområden.

Dessutom vill vi utvidga Rot-avdraget. Idag gäller det bara folk som bor i villa eller bostadsrätt. Vi vill att man ska kunna få Rot-avdrag även när man bor i hyresrätt och energieffektiviserar sin lägenhet. Även bostadsrättsföreningar ska kunna använda Rot-avdraget till att energieffektivisera sina hus. 

Besök och dela gärna vår kampanjwebb

Fördjupning i ämnet Nya jobb

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: