Grön omställning skapar jobb

Lyssna

Kommande miljö- och energiomställning och upprustning av bostadsområden ökar efterfrågan på grön teknik, nya produkter och arbetskraft. Även satsningar på ny infrastruktur skapar jobb.

Kommunen står inför en omfattande upprustning av våra bostadsområden. För att så många byggarbetare som möjlig ska rekryteras lokalt vill vi pröva idén med ett nytt byggbolag liknande Telge Peab. Där samarbetar Södertälje kommun och Peab för att erbjuda jobb och praktik till arbetslösa. Samverkan med den lokala arbetsförmedlingen ska säkra tillgången till kvalificerad arbetskraft.

Vi vill

  • att kommunen ska kunna påverka utformningen av lokala arbetsmarknadsprojekt som erbjuder utbildning och arbete
  • kommunen och ett byggbolag tillsammans bildar ett nytt bolag som erbjuder jobb och praktik för arbetslösa i kommunen
  • att enklare renoveringar ska kunna utföras av ungdomar i närområdet
  • att kommunen anställer fler inom förskolan och skolan samt äldreomsorgen.

Vi vill också

  • underlätta för nystartade företag att få enkla och billiga lokaler
  • pröva idén med mikrolån upp till 100 000 kr med kommunal borgen
  • se över reglerna för kommunal upphandling så att fler lokala företag kan lämna anbud
  • att kommunen bidrar till utvecklingen av fler sociala företag 
  • att nya bostadsområden planeras för lokal handel och service.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: