Förskola

Förskola

Miljöpartiet ser alltid till barnens intresse och prioriterar barn och unga i kommunens budget. Vi ser att förskolan behöver mer resurser, idag sliter personal med för stora grupper och för få pedagoger. Personalen behöver resurser nog för att ta tillvara på sin kompetens att skapa arbetsglädje. Deras engagemang är den viktigaste framgångsfaktorn för förskolan. Miljöpartiet är alltid den starkaste garanten för att förskolan prioriteras i kommunens budget!

Miljöpartiet Huddinge vill

  • ge mer resurser till förskolan och skolan
  • ha fler förskollärare och specialpedagoger
  • mindre barngrupper i förskolan
  • mindre förskolor närmre barnens hem
  • giftfria miljöer i förskolorna, både inomhus och utomhus
  • mer ekologiska livsmedel och vegetarisk mat
  • en jämställd fritid tillgänglig för alla
  • ge förskolelärare bättre arbetsvillkor och högre lön
  • förskolornas utemiljö ska överensstämma med Boverkets rekommendationer på 40 kvm per barn

 

Det är barnen som kommer forma framtidens samhälle och barns uppväxtvillkor är en central fråga för Miljöpartiet. Det samhälle våra barn kommer att möta som vuxna kräver att de är rustade med goda kunskaper och färdigheter men också med en förmåga att kunna förstå och anpassa sig till förändringar. Barn måste också få vara barn i en miljö som ger trygghet och möjlighet till lek och rörelse. 

Ge förskolan tid och utrymme för varje barn

Förskolan ska ge alla barn samma chans, oavsett var de kommer ifrån eller vilka föräldrar de har. Inget barn ska känna oro eller rädsla i förskolan, varje barn ska kunna gå till sin förskola med glädje. Vi ser förskola som en rättighet för barn, det är barnets rätt till en god och pedagogiskt utvecklande miljö.

Förskola med trygghet

Mindre barngrupper och mer personal i förskolan

Vi vill se mindre barngrupper och fler personal, då kan förskollärare, barnskötare och barn får en mindre stressig och lugnare vardag. 

Förskolans barngrupper och personal

En jämlik förskola

Både pedagoger och barnskötare ska ha kunskap i genus och speciallärare med genuskunskaper ska finnas på varje förskola. Alla barn ska behandlas lika oavsett var ifrån de kommer eller vilka föräldrar de har.

Förskola för alla

God mat lagad från rena ekologiska livsmedel

Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel ska öka och rättvisemärkta varor väljas när det är möjligt.

Förskolans mat

Förskolor med tillräckliga friytor

Miljöpartiet vill att Boverkets rekommendationer om 40 kvadratmeter friytor utomhus per barn förskolebarn efterföljs.

Förskolans utemiljö

Valfrihet ska gälla pedagogiska alternativ, inte ägaralternativ

Vi ser gärna fristående förskolor och är positiv till pedagogiska alternativ men vill att hela skolpengen används till elevens utbildning, inte till privata vinster! Valfrihet innebär för oss pedagogiska alternativ, inte att välja mellan olika ägarformer. 

Förskola med valfrihet

Nyheter på Förskola

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter