Förskolans utemiljö

Förskolans utemiljö

Miljöpartiet vill att Boverkets rekommendationer om 40 kvadratmeter friytor utomhus per barn förskolebarn efterföljs.


Huddinge bygger idag många nya förskolor. Vad vi ser är att det ofta ställs för låga krav på friytor och utemiljöer som inbjuder till lek och rörelse. Boverket har utfärdat rekommendationer för friytor utomhus som bör vara 40 kvadratmeter per förskolebarn. Miljöpartiet verkar för att dessa rekommendationer följs i Huddinge och motsätter oss de trånga rastgårdar som alltför ofta byggs vid nya förskolor. Boverkets rekommendationer bygger på forskning om barns lek och vad som stimulerar varierad och utvecklande lek och rörelse. Även innemiljön måste ha tillräckliga ytor, med en giftfri miljö och med stimulerande material. 

Nyheter på Förskolans utemiljö

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter