Fritidshemmen

Fritidshemmen

Det är viktigt att fritidshemmen håller en hög kvalitet med många utbildade fritidspedagoger, lärare och förskollärare. De fyller en viktig funktion och ska inte bli en förvaringsplats för barnen.
Fritidshemmen har en viktig roll för de yngre barnen som komplement till skolan. Barn i förskoleklass och årskurs 1 tillbringar en stor del av dagen på fritids och det är viktigt att kvaliteten är lika hög som i förskolan och  skolan. Fritidshemmens uppdrag har blivit tydligare, men för att klara arbetet behövs flera utbildade fritidspedagoger, lärare och förskollärare. Fritidshemmet får aldrig bli en förvaring med stora barngrupper och bristande pedagogisk helhetssyn. Fritidshemmet har också en viktig roll som komplement till hemmet när föräldrar arbetar långa dagar och en lugn, trygg miljö skapar en god ram till skoldagen.

Nyheter på Fritidshemmen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter