Jämställdhetsarbete

Jämställdhetsarbete

Jämställdhetsarbetet ska börja redan i förskolan och skolan med exempelvis genuspedagoger, vars uppgift är att stödja jämställdhetsarbetet i verksamheten. Huddinge kommun är en stor arbetsgivare och ska vara en god förebild genom att erbjuda en god arbetsmiljö och arbetsplatser fria från diskriminering. Kommunen ska aktivit arbeta för att bryta upp den könssegregerade arbetsmarknaden och verka för att strukturella löneskillnader mellan kvinnor och män försvinner. Att arbeta med jämställdhets och mångfaldsplaner är en viktig del. Arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, är viktigt för att öka jämställdheten. Det handlar både om att förebygga men också om att säkerställa att de som utsätts för våldet får den hjälp de behöver. De som arbetar med att ta emot människor som blivit utsata för våld i nära relationer ska ha HBTQ-kompetens. 

I Miljöpartiets Huddinge finns plats för tolerans och öppenhet. Här finns också plats för fler invånare oavsett om de har sina rötter i Sverige eller andra delar av världen. Ingen ska diskrimineras på grund av kön, bakgrund, funktionsvariationer, sexuell läggning eller religionstillhörighet.

Miljöpartiet vill:

  • ha fler genuspedagoger i förskolan och skolan för att stödja jmställdhetsarbetet
  • att alla arbetsplatser ska vara fria från diskriminering
  • att kommunen aktivt ska arbeta för att strukturella löneskillnader mellan kvinnor och män försvinner
  • öka HBTQ-kompetensen

Nyheter på Jämställdhetsarbete

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter