Jobb

Om fler kan jobba nära sin bostad får de mer fritid. När fler kan jobba nära hemmet så minskar även trängseln i kollektivtrafiken då det blir en jämnare fördelning av resenärerna.
Idag finns fler arbetsplatser i norra delen av Storstockholm än i den södra. Med en jämnare fördelning av bostäder och arbetsplatser kan den kollektiva trafiken utbytas mer effektivt, då bussar och tåg är fyllda med resenärer både norrut och söderut. Även trängsel och köbildning på våra vägar minskar. Med fler bostäder i Huddinge skapas också fler möjligheter att arbeta i närheten av sin bostad vilket skapar mer fritid då restiden förkortas.

Nyheter på Jobb

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter