Kulturliv

Kulturliv

Barns utbud av kulturutövande måste stärkas. Kulturskolan måste bevaras och utvecklas så fler barn får möjlighet att utveckla sin egen musikaliska förmåga. En ambition måste vara att många barn, men även äldre och personer med olika funktionsvariationer kan ta del av kommunens kultur- och upplevelsesatsningar.
Kulturen har en viktig roll i ett attraktivt samhälle där klimat och miljö prioriteras. I Huddinge finns ett rikt kulturliv och som granne till Stockholm har huddingeborna nära till allt kulturutbud som finns där. Men ett lokalt kulturutbudär minst lika viktigt då det erbjuder människor en möjlighet att själva aktivt ta den i skapande verksamheter. 

Kulturskolan är ett exempel på en sådan institution som fått en bred kompetens inom framförallt musiken, och som gett många barn och unga chansen att utveckla sin egen musikaliska förmåga. Kulturskolan måste bevaras och utvecklas till att få ett ännu bredare utbud för att på så sätt nå fler och nya grupper. 

Biblioteken har en viktig roll, särskilt för barns läsande. Men de har även ett bredare uppdrag. Alla skolor ska ha ett skolbibliotek, men även dessa kan aldrig ersätta ett större bibliotek med ett bredare utbud och högre kompetens. Miljöpartiet vill värna om biblioteken och stödja en samverkan mellan skolor, förskolor och våra bibliotek.

Nyheter på Kulturliv

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter