Seniorboenden

Seniorboenden

Miljöpartiet ser gärna att det byggs olika upplåtelseformer till våra seniorboende. De bör byggas i varierande storlekar och med möjlighet till gemenskap och trygg omvårdnad på plats. Vi vill att de äldre ska kunna flytta in och bo kvar där livet ut om de vill.
När det gäller kategoriboenden för seniorer vill vi gärna se olika upplåtelseformer. Inte minst behövs hyresrätter med rimliga hyror. Vi vill gärna se att det byggs kollektivhus och andra bogemenskapshus för seniorer. Vi anser att sådana hus bör ligga i bostadsområden med blandad befolkningsstruktur. Det handlar inte om att isolera seniorer, utan om att skapa ett gott liv för dem. Seniorboenden av olika slag bör byggas så att de som bor där kan bo kvar länge. Det ställer krav på hissar, trapphus och badrum, menäven på gemensamhetsutrymmen i form av gemensam restaurang eler matsal samt övernattningsrum för gäster, plats för kurser, cirklar och andra aktiviteter. 

Nyheter på Seniorboenden

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter