Skolan och trafiksäkerheten

Skolan och trafiksäkerheten

Miljöpartiet vill att alla barn som känna sig trygga och säkra i trafiken. Med bättre gångvägar, fler övergångsställen, bilfria zoner och bättre belysning längs vägarna kan fler barn uppmuntras till att gå eller cykla till skolan.
Vid skolor råder på en del håll en otrygg trafiksituation, speciellt där barn som skjutsas i bil lämnas av. Bilar bör hänvisas till parkeringar som inte korsar barns skolväg. Alla barn ska känna sig trygga och säkra i trafiken. Trafikmiljöer i skolors närhet ska bidra till att fler väljer att få eller cykla till skolan. Trafiksäkerheten ska öka genom bättre gångvägar, fler övergångsställen, bilfria zoner vid skolor samt bättre belysning längs skolvägarna. Kommunen ska också uppmuntra barn och elever, mer än vad som redan görs idag, att gå och cykla genom säkra skolvägar och exempelvis med hjälp av "vandrande skolbussar". Vid planering av nya skolor och förskolor ska vi sträva efter gång- och cykelavstånd mellan hem och skola. 

Ädre barn kan ofta ta en lite längre väg till skolan och planeringen bör då inriktas på att skapa blandande upptagningsområden till dessa skolor. En samhällsplanering som inriktas på att bygga samman områden ger också möjlighet att förlägga nya skolor som binder samman och blir samlingspunkter. 

Nyheter på Skolan och trafiksäkerheten

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter