Grönområden och sjöar

Lyssna

Vi är beroende av naturens kretslopp. Det som sker i naturen påverkar ekonomin och samhället i övrigt - och tvärtom.

Natur- och friluftslivet ger oss gratistjänster och livskvalitet. Skogen tar upp koldioxid och avger det syre som vi andas, grönområden har en naturlig roll som luft- och vattenrenare och tysta områden är viktiga för folkhälsan. Fågelsång, surrande bin och blåbärsplock är ovärderliga tillgångar.

Vi vill

  • utöka Gömmarens naturreservat med både Masmoplatån och Flottsbro
  • undvika att exploatera orörd naturmark
  • värna tystnaden i grönområden och motverka buller
  • tillsammans med grannkommunerna säkerställa våra sammanhängande naturområden och stråk - de så kallade gröna kilarna
  • att Huddinge ska vara ledande i arbetet med att förvalta och stärka stadsnära naturområden.

Fördjupning i ämnet Skog och biologisk mångfald

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: