Hållbart skyddsnät

Lyssna

De som behöver stöd av samhället för att kunna forma sin egen framtid ska få tillgång till social gemenskap, arbete och delaktighet.

Familjestöd - Samverkan mellan förskola/skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin och tidiga insatser är viktigt för att förebygga problem. Allt våld i nära relationer måste förhindras och de som drabbas ska ha rätt till skyddat boende. 

Tak över huvudgaranti - Nattlogi även utan drogfrihet. Hemlöshet och missbruk hänger ofta ihop och som ett första steg för att komma igång med en rehabilitering är boende och vård avgörande. Sedan ska en handlingsplan för vård, eget boende och arbete göras i samarbete med kommun och landsting. Här kan frivilligorganisationer göra en viktig insats. 

Sociala företag är ofta idéburna och drivs som kooperativ. De kan bidra till att arbetsmarknaden breddas för personer med låg utbildning eller andra svårigheter att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden.

Vi vill

  • skapa ett forum där föräldrar kan får utbildning och stöd
  • ha team med personal som samverkar för att hjälpa familjer med barn som inte går till skolan
  • att kvinno- och mansjourer som hjälper dem som är våldsutsatta och dem som slår får resurser för sin verksamhet
  • att skyddat boende ska finnas för alla som utsätts för våld eller hot i nära relationer
  • att de som arbetar med att ta emot människor som blivit utsatta för våld i nära relationer har hbt-kompetens
  • stärka arbetet mot prostitution och människohandel
  • att polis, skola och socialtjänst samarbetar förebyggande, ibland med hjälp av t ex nattvandrande föräldrar och ungdomar, för att öka tryggheten i samhället
  • att hemlösa garanteras nattlogi 
  • att sociala företag får möjlighet att utvecklas.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: