Klimatsmart resande

Lyssna

Transportsystemen för både person- och varutransporter måste utvecklas så att klimatsmarta val underlättas.

Kollektivtrafik, cykel och promenad ska vara de självklara förstahandsvalen. Resor med buss och tåg ska vara snabba och bekväma. Tvärförbindelserna ska förbättras så att fler väljer att resa med kollektivtrafik istället för med bil. 

Vi vill

  • att nya bostadsområden planeras för hållbart resande 
  • ha nya spår, t ex Spårväg Syd (Älvsjö – Segeltorp-Kungens Kurva - Vårby - Flemingsberg)
  • ha tät och säker pendeltågstrafik
  • ha fler bussfiler och bättre trafikstyrning
  • att infartsparkeringar kopplas till SL-kort
  • uppmuntra bilpooler - ekonomiskt och klimatsmart
  • ha fler och bättre cykelbanor och cykelparkeringar nära kollektivtrafik
  • planera för ökad lokal handel och service för att minska bilberoendet
  • minska behovet av varutransporter genom fler omlastningscentraler
  • hålla visionen levande om ett nät med spårbilar med Flemingsberg och/eller Kungens Kurva som knutpunkt.  

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: