Resor och transporter

Lyssna

All trafik ska vara effektiv och klimatsmart, både person- och varutransporter.

Inga fler stora trafikleder - som bevisat ger ökad trafik. Konsekvensen blir föroreningar i luft och vatten, ökat klimathot och buller. Byggandet av Förbifart Stockholm och Södertörnsleden medför stora ingrepp i naturen och ingen vet säkert vad kostnaden blir.

Modern kollektivtrafik - med spårväg Syd, fler busslinjer, nya vagnar, ny teknik och bättre underhåll ska göra det enkelt, snabbt och bekvämt att åka kollektivt. Vår vision för framtidens kollektivtrafik är ett nät av spårbilar med Flemingsberg och/eller Kungens kurva som knutpunkt. 

Bilfria zoner - för ökad trafiksäkerhet och bättre miljö vid förskolor och skolor. Många lämnar idag sina barn med bil. Om fler skulle välja andra alternativ skulle vinsterna vara stora för både miljö, folkhälsa och trafiksäkerhet. 

Vi vill

 • ha Spårväg Syd Flemingsberg-Skärholmen-Segeltorp-Älvsjö
 • att tvärförbindelserna förbättras så att fler väljer att resa kollektivt
 • att kollektivtrafiken till stora köpcentra förbättras
 • förbättra framkomligheten genom fler bussfiler och bättre trafikövervakning och -styrning  
 • ha fler och bättre cykelbanor med bättre snöröjning och underhåll
 • ha bra cykelparkeringar, särskilt nära kollektivtrafik
 • ha bilfria zoner vid förskolor och skolor, med bilparkering en bit från skolan och cykelparkeringar under tak och annat som gynnar en bilfri miljö nära barnen
 • att kommunen gynnar bildandet av bilpooler, t ex genom att ordna bra p-platser för bilpoolsbilar
 • att infartsparkeringar kopplas till SL-kort
 • att kommunen ställer miljökrav på transporter av de varor som köps in
 • minska behovet av långa varutransporter genom fler omlastningscentraler
 • att kommunens fordon ska vara fria från fossila bränslen
 • iatt planerna på ett nät av spårbilar hålls levande.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: