Huddinge 2030

Lyssna

Alla beslut i kommunen syftar till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet - "vi ärver inte jorden av våra föräldrar utan lånar den av våra barn" är visdomsord som säger att det är naturen som sätter gränserna för hur vi kan utnyttja jordens resurser på ett hållbart sätt. Den tekniska utvecklingen gör att dessa gränser inte är statiska utan hjälper oss att få varsam tillväxt som inte försämrar miljön för kommande generationer. 

Social hållbarhet - är en välfärd för alla med mångfald, demokrati och social grundtrygghet. Goda uppväxtvillkor för barn och unga motverkar framtida kostnader och sociala problem. Ett samhälle utan stora klyfltor är skonsamt och stabilt.

Ekonomisk hållbarhet - grundar sig i ett samhälle som är ekologiskt och socialt hållbart. Så länge miljön och människorna mår bra kan samhället och välfärden fortsätta att uvecklas. God miljö är bra ekonomi.

Kommunens budget ska vara i balans och redovisningen ska visa både ekonomiskt resultat och hur den ekologiska och sociala hållbarheten utvecklas över åren.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: