Omsorg

Vi både vill och förverkligar ett varmare och tryggare Hudiksvall

Vi anser att alla äldre och personer med funktionsnedsättning ska få möjligheten att leva sitt liv utifrån sina individuella behov. Alla individer är lika och unika och samhället ska vara anpassat för alla.

Många lever ett aktivt liv mycket längre än vad tidigare generationer haft möjlighet till och många är friska allt längre, deras kunskaper och erfarenheter är ovärderliga. När man blir äldre är det viktigt med en trygg och god äldreomsorg och att det finns en väl fungerande hemtjänst, äldreboenden, serviceboenden, gruppboenden, trygghetsboenden eller andra lämpliga boendealternativ.

Alla ska kunna lita på kvaliteten och tryggheten i omsorgen, oavsett vem som utför den. Alla ska kunna vara trygga med att det finns en god omsorg med hög kvalitet samt tillgänglig och utbildad personal. De anhöriga ska uppleva att de möts av omtanke och lyhördhet. Satsningar på ökad kompetens hos personalen, med möjlighet till olika vidareutbildningar främst inom geriatrik, är en grund för att vidmakthålla och höja kvaliteten.

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar med ett ökat antal äldre i Hudiksvall, samtidigt som det sker stora pensionsavgångar bland omsorgspersonalen. För äldreomsorgen handlar det om att ge förutsättningar för personalen att utföra en god, trygg och hög kvalitativ omsorg. Att öka personaltätheten är en av de viktigaste åtgärderna som kommer att ge en mer rimlig arbetssituation och därmed en bättre vård och omsorg samtidigt som det skapar nya jobb. Överanställning är också ett sätt att skapa bättre kontinuitet både för den anställda och för brukaren inom omsorgen.

Vi vill att äldreomsorgen som arbetsplats ska bli mer attraktiv för både män och kvinnor. Då krävs ett långsiktigt arbete att redan i skolåldern skapa positiva möten med dessa arbetsuppgifter. För att få arbetet mer attraktivt skall delade turer undvikas och en bra lön som går att leva på skall vara en självklarhet. Att öka förutsättningarna för delaktighet och självbestämmande i arbetet är Intraprenader ett sätt att öka attraktiviteten. Vi vill utveckla förutsättningarna så att fler verksamheter vill och vågar ta steget till att bli Intraprenader.

Arbetslösheten för personer med funktionsnedsättning är högre än för de normalstörda i samhället. Vi måste ta vårt ansvar och aktivt anställa personer med funktionsnedsättningar och utveckla den dagliga verksamheten. Även kunna delta i samhällslivet och studera ska vara samma självklarhet som de normalstördas förutsättningar.

Vi vill att den mat som serveras inom omsorgen skall vara av hög kvalité dvs vällagad, närodlad och ekologisk.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: