Miljö

Vi prioriterar miljön med fokus på vatten, mat och luftkvalitet.
 

VATTEN

– Vi skyddar dricksvattnet då vi säger nej till gruva i Bricka samt tar ansvar för välmående hav och sjöar

MAT
– Vi vill upphandla lokalt och klimatsmart – både tjänster, produkter och närodlad ekologisk mat och därmed öka självförsörjningsgraden i vårt närområde

LUFT
– Vi styr kommunen mot klimatsmarta alternativ genom att bygga solpaneler på kommunägda hus

– Vi prioriterar gång- och cykelvägar, tåg och buss för bättre luftkvalitet och lägre klimatpåverkan

– Vi vill ha ett lättillgängligt dubbelspår på ostkustbanan för klimatsmarta resenärer utan att göra den till en mur genom Hudiksvalls vackra stadskärna

Nyheter på Miljö

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter