Äldre

Lyssna

Kommunen behöver bli bättre på att planera så att äldre när de så önskar och behöver ska kunna erbjudas stöd i det boende de väljer och att det finns en valfrihet i boendet. Alla skall kunna lita på kvaliteten i omsorgen vem som än utför den. Personaltätheten måste hålla tillräcklig nivå så att de som arbetar i äldreomsorgen slipper hamna inför omöjliga situationer som att ensamma behöva utföra lyft som egentligen kräver två personer. 

  • Maten som serveras skall vara näringsrik, god, minst 25 % ekologisk och helst närodlad.
  • Samarbetet mellan äldreomsorg, närsjukvård och vården på sjukhusen behöver förbättras. Kommunikationen dem emellan skall vara enkel och friktionsfri så att exempelvis över- och felmedicinering aldrig inträffar. 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: