Bredband

Lyssna

Allt mer av information och kultur sprids digitalt. Att förstå eller veta hur utvecklingen ser ut ens de närmaste åren är inte möjligt. Att mer och mer kommer att förmedlas via bredband är uppenbart. För kommunens invånare handlar det om att kunna välja vilka tjänster och vilken service man vill ha, för detta är en väl utbyggd infrastruktur i form av bredband helt nödvändig.

  • Kommunen måste fortsätta att arbeta aktivt med denna fråga och underlätta möjligheten till bredband för alla boende i kommunen. 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: