Demokrati

Lyssna

Den gröna rörelsen är övertygade om att yttrandefrihet, åsiktsfrihet och deltagande demokrati gör samhället bättre. Våra gemensamma angelägenheter skall hanteras med öppenhet, respekt, fri debatt och demokratiska beslut. Vi tror på en demokrati med aktiva och delaktiga medborgare. En deltagande demokrati kräver lättillgänglig information, en levande politisk debatt och möjlighet för medborgare att lyssna på sammanträden och lämna egna förslag till politiska församlingar. Vi vill ha en verkligt levande demokrati, inte bara val var fjärde år.

  • Vi vill öppna en dialog kring hur vi får ett breddat demokratiskt engagemang som kan mynna ut i att exempelvis införa rådslag, ha öppna nämndsammanträden och kommunala folkomröstningar.
  • Föreningar som tar ett aktivt samhällsansvar skall stöttas. 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: