Kollektivtrafik

Lyssna

Vi lever i en kommun med ganska stora avstånd såväl inom kommunen som till angränsande orter. För att kommunen skall fortsätta vara ett bra ställe att leva i måste kollektivtrafiken utvecklas ytterligare. Det gäller såväl linjesträckningar, tidtabeller som taxor och sätt att resa.

• Bland annat vill vi att ungdomar i Hylte skall kunna resa till det utbud av nöjen och aktiviteter som finns i städerna runt om vår kommun, för samma kostnad som deras kamrater som bor där, det vill säga enbart lösa biljett för en zon. 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: