Miljö

Lyssna

Vi lever på en planet med begränsade resurser och det sätter gränser för vårt handlande. Mänsklig påverkan är nu den huvudsakliga kraft som driver stora förändringar i världens miljö. Redan idag överskrider vi, eller riskerar att överskrida naturens ramar på flera områden. Bland annat uttaget av ändliga naturresurser, utsläpp av växthusgaser, förlust av biologisk mångfald, tillförsel av kväve och försurning av haven, spridning av luftpartiklar och miljögifter. Konsekvenserna av detta kan bli katastrofala för en stor del av mänskligheten, på sikt kan det förändra själva förutsättningen för liv på jorden. Vi ser att ekonomiska styrmedel och lagstiftning behövs för att uppnå bättre hushållning med energi och material.

  • Vi kommer att verka för att ett arbete startas upp så att förskolorna i kommunen skall bli fria från skadliga kemikalier.
  • Vi kommer också att driva att kommunen skall ställa tydliga miljökrav, så långt som är möjligt vid tiden för upphandlingen, vid nybyggnation och vid övrig upphandling av produkter och/ eller tjänster. 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: