Äldreomsorg

Att alla äldre har tillgång till god äldreomsorg är en grundbult i ett anständigt samhälle. Vi vill att de äldre ska ha ett så stort inflytande över sin egen vardag som det är möjligt. Därför är det bland annat viktigt att det finns ordentligt med äldreboenden i kommunen och att den som har beviljats plats på äldreboende även har möjlighet att bo där tillsammans med sin partner. Det är viktigt att maten som serveras är god och näringsriktig samt lagad på plats, det får vara slut på micrade plastlådor till de äldre.

Miljöpartiet vill

  • se till att det finns lokala tillagningskök på samtliga äldreboenden i Järfälla
  • säkerställa faktisk valfrihet genom höjd ersättning till de som driver hemtjänst i kommunen

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: