Ekologisk mat

Maten i förskola, skola och äldreomsorg är en viktig del av verksamheterna, och ska vara nyttig, god, ekologisk och helst närlagad. Kommunen är en stor konsument och bör ta sitt ansvar när det kommer till hållbar konsumtion. Andelen ekologiska livsmedel ska öka och på sikt vara 100 procent.

Miljöpartiet vill

  • sätta målet att de livsmedel kommunen köper in 2020 till 50 procent är ekologiska
  • se till att kommunen aktivt arbetar med grön upphandling

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: