Förskola

I förskolan lägger vi grunden för barnens läsande, skrivande och räknande. Det är därför viktigt att varje barn på riktigt blir sett varje dag. Därför vill vi satsa mer resurser på fler pedagoger och mindre barngrupper. Vi vill ge större frihet åt kommunala och enskilda förskolor att utveckla sin verksamhet på bästa sätt utifrån de lokala förutsättningarna. Verksamheten ska inte styras från kommunhuset utan utifrån samråd mellan barn, personal och föräldrar. Barn har rätt till delaktighet och inflytande utifrån ålder och mognad. Barn är särskilt känsliga för exponering av farliga kemikalier. Vi vill därför kartlägga och fasa ut skadliga produkter i förskolorna.

Miljöpartiet vill

  • satsa mer resurser på fler pedagoger och mindre barngrupper
  • ge de enskilda förskolorna möjlighet att lokalt utforma sin verksamhet

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: