Stärka vård och psykisk hälsa

Hälsa är en förutsättning för ett gott liv. I vårt samhälle lider allt fler av psykisk ohälsa och en tredjedel av alla som söker vård gör det för stress, ångest eller liknande. Vi vill vända trenden genom att stärka tidiga insatser inom ramen för elevhälsan och förbättra situationen för de äldre. Samarbetet med landstinget behöver förbättras så att ingen ska riskera att falla mellan stolarna. Vi vill också ekonomiskt stödja TBE-vaccinering eftersom stora delar av Järfälla kommun tillhör riskområden för fästingar med TBE-smitta. Vi vill även bevaka LSS-lagstiftningen så att assistans ges utifrån behov. Alla människor ska ha rätt till ett självständigt liv.

Miljöpartiet vill

  • Satsa på barn- och elevhälsan och se till att den finns på varje skola. Stärka samverkan mellan skola, föräldrar, socialtjänst och landsting vad gäller elevernas psykiska hälsa och skolnärvaro
  • Utveckla familjecentralerna och ungdomsmottagningarna.
  • Stärka arbetet med äldres psykiska hälsa och verka för fler tillgänglighetsanpassade boenden med möjlighet till service och samvaro. Erbjuda äldre plats efter behov och bredda utbudet av boendeformer
  • Ekonomiskt stödja TBE-vaccinering (förslaget är lagt tillsammans med Miljöpartiet i Stockholms läns landsting)

Fördjupning i ämnet Vård och psykisk hälsa

Läs mer om våra förslag i vårt handlingsprogram!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: