Grön stadsplanering

Lyssna

Järfälla är en del av en snabbt växande Stockholmsregion, och vi är glada över att också Järfälla växer. Men för att skydda våra naturområden och för att möjliggöra ett hållbart resande är det viktigt att vi bygger i kollektivtrafiknära lägen. För de bostäder som inte ligger i direkt anslutning till kollektivtrafiken är det viktigt att det finns en god cykelinfrastruktur.

Miljöpartiet vill

  • låta Järfälla växa genom att vi bygger i anslutning till kollektivtrafiken
  • bygga ut och upprusta cykelvägarna

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: