Naturområden och vattenkvalitet

Lyssna

En av Järfällas bästa kvalitéer är närheten till natur och vatten. Det ger oss möjligheter till upplevelser, lärande och rekreation. Det är av yttersta vikt för livskvaliteten i Järfälla att vi skyddar och tillgängliggör dessa värden både i de större grönområdena och i bostadsområdena. Gränserna för dagens naturreservat ska inte tummas på och fler områden ska skyddas. Biologisk mångfald och naturens ekosystemtjänster ska värnas.

Miljöpartiet vill

  • göra Ängsjö friluftsområde till ett naturreservat
  • verka för att säkra Mälarens dricksvatten

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: