Naturområden och vattenkvalitet

En av Järfällas bästa kvalitéer är närheten till natur och vatten. Det ger oss möjligheter till upplevelser, lärande och rekreation. Det är av yttersta vikt för livskvaliteten i Järfälla att vi skyddar och tillgängliggör dessa värden både i de större grönområdena och i bostadsområdena. Gränserna för dagens naturreservat ska inte tummas på och fler områden ska skyddas. Biologisk mångfald och naturens ekosystemtjänster ska värnas.

Miljöpartiet vill

  • göra Ängsjö friluftsområde till ett naturreservat
  • verka för att säkra Mälarens dricksvatten

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: