Integration, öppenhet och demokrati

Grunden för vårt samhälle är demokratiska värderingar, värderingar vi många gånger tar för givet. De senaste åren har vi sett en framväxt av populism och främlingsfientlighet, även i Järfälla. Det här är utvecklingar som går helt emot den öppenhet och tolerans som Miljöpartiet står för. När människor från olika bakgrund och med olika erfarenheter möts kan helt nya möjligheter uppstå, möjligheter som utvecklar och stärker vårt samhälle.

Vårt samhälle och vårt ekonomiska välstånd bygger på just öppenhet mot omvärlden och tron på att olikheter
berikar. Miljöpartiet vill öka samverkan med idéburna organisationer som bedriver verksamheter för nyanlända och asylsökande, och göra det lätt för lokalsamhället att engagera sig. Vi vill ta vara på alla goda krafter och initiativ som finns i samhället, från såväl offentlig sektor som näringsliv och civilsamhället.

Miljöpartiet vill arbeta med flera aspekter för att bryta mönster av segregation och istället
arbeta för en hållbar integration och underlätta etableringen för de som kommer som
nyanlända. Det gäller bland annat bostäder och möjligheter till utbildning och arbete. Dessa
är viktiga medel för att bryta segregationen underlätta för en hållbar etablering och integration
för de som kommer som nyanlända.

Fördjupning i ämnet Öppenhet och demokrati

Läs mer i vårt handlingsprogram för mandatperioden 2018 - 2022.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: