Stärk förskola, grund- och gymnasieskola

Alla barn och ungdomar har rätt till en god start i livet med trygghet, omsorg och en bra utbildning. Vi vill öka resurserna till skolan för att ge bättre förutsättningar för välmående elever och förbättrade skolresultat. Storleken på barngrupperna i förskolan behöver minskas. Vi vill också stärka stödet till barn med särskilda behov, exempelvis barn med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi vill också att barn och unga ska kunna ta sig till skolan på ett tryggt sätt och att såväl skolor som förskolor ska ha rymliga utemiljöer med närhet till natur.

Miljöpartiet vill

  • Öka personaltätheten och minska storleken på barngrupperna i förskolan
  • Göra en ordentlig satsning på elever i behov av särskilt stöd
  • Planera för rymliga förskolegårdar och skolgårdar med närhet till natur samt Satsa på trygga skolvägar vid låg- och mellanstadieskolor
  • Förbättra förskollärarnas och lärarnas arbetsmiljö och satsa på kompetensutveckling samt arbeta för en jämställd förskola, grundskola och gymnasieskola med nolltolerans mot sexuella trakasserier

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: