Kulturen - det fjärde välfärdsområdet

Miljöpartiets kulturarbetsgrupp presenterar tolv förslag för kulturpolitiken. Förslagen kommer behandlas i partiet för att bestämma vilka förslag som ska bli partiets politik.

I realityserien Allt grönt kan du se hur arbetsgruppen för kultur startade.

Vad betyder förslagen?

Om rapporten

Miljöpartiet vill sätta kulturfrågorna tydligare på den politiska agendan de kommande åren och under hösten 2014 tillsatte Miljöpartiets partistyrelse en kulturpolitisk arbetsgrupp. Arbetsgruppens uppdrag var att formulera kulturpolitiska förslag och ställningstaganden utifrån partiprogrammets mål för grön kulturpolitik.

Den kulturpolitiska arbetsgruppen har haft en bredd med olika delar av Miljöpartiet representerade såväl som fristående kulturarbetare. Arbetsgruppen har nu fullföljt sitt uppdrag och presenterade under oktober 2015 sitt förslag för Miljöpartiets partistyrelse. Förslagen tar ett helhetsgrepp kring kultur som ett av flera grundläggande välfärdsbehov samhället behöver tillgodose.

för kulturpolitiken (PDF)
Tolv förslag för kulturpolitiken (PDF)

I nästa steg ska Miljöpartiets partistyrelse behandla förslagen som presenterats och ha en process för att se vilka som ska bli officiell hållning för partiet.

I den kulturpolitiska arbetsgruppen har följande personer medverkat:

Miljöpartiet: Karin Thomasson, Tjia Torpe, Niclas Malmberg, Kjell Stjernholm och Åsa Marnell.

Partipolitiskt obundna kulturarbetare: Tilde Björfors (Cirkus Cirkör), Katarina Henryson (Real group), Pia Kronqvist (Folkoperan), Stina Oscarson (fri skribent) och Behrang Miri (artist, skribent och skådespelare).

Läs mer

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: