Arbetstidsförkortning och hälsoprofil

Hälso- och sjukvårdens personal har många gånger ett stort ansvar och ett pressat arbetsklimat med onödiga sjukskrivningar som följd.

 Vi eftersträvar en hälsosam arbetstid och vill öppna upp för att sänka arbetstiden. Det skulle vara hälsofrämjande för personalen samtidigt som det skulle underlätta rekryteringen och vara ett led i målsättningen om att vara ”landets bästa arbetsgivare”. Ett annat steg i detta är att Landstingshälsan får ett ökat uppdrag och gör hälsokontroller och upprättar hälsoprofiler för alla våra anställda. Vi vill också att den som vill ska kunna gå ner till 80 procent i arbetstid med bibehållen lön och pensionsvillkor. Sänkningen av anställningsgrad ska ske i två steg, vid 55 år och vid 60 år.                                                                                           Här hittar du hela vårt valmanifest.   

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: