Beroendevård/missbruksvård

Vår sjukvård ska i större utsträckning anpassa sig till dessa människors möjlighet till vård och delaktighet i samhället.

Här råder en stor ojämlikhet i landet och i länet, vilken måste överbryggas. Missbrukaren ska ses som ”sjuk”, och därför ska missbruksvården ha en huvudman (landstinget), för att underlätta för den vårdbehövande med ”en väg in” i vården.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: