Digitalisering inom vården

Omställningen till fler digitala lösningar är en stor möjlighet till att föra vården än närmare den enskilde med ökad delaktighet och större valfrihet.

Det kan också bidra till att resurser frigörs och att vår påverkan på miljö och klimat minskar. Inte minst kroniker kan ha stor nytta och hjälpa av digitala lösningar.Vi välkomnar goda innovationer och smart e-hälsa. Invånarna kan ha lättare att komma i kontakt med vården, få fler valmöjlighet och en förenklad vardag. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: