Egenmakt inom vården

Detta är en central fråga för oss. För hela hälso- och sjukvården och för allas vår hälsa och för samhällets bästa måste patientinflytandet, valfriheten och delaktigheten vara i fokus.

Ett exempel kan vara att hälsocentralerna håller kurser/utbildningar i de digitala möjligheterna i vården, så att den enskilde själv kan välja om hen vill nyttja det eller inte.Vi vill fortsätta att utveckla patientens självklara styrning av vården och bygga goda relationer mellan invånare och vårdinrättningarna. Medborgardialoger och invånarpaneler är goda instrument i det arbetet, liksom att kunna erbjuda studiecirklar i egenvård riktat mot olika diagnosgrupper. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: