Grönt samhällsbygge

Landstingsvalet 2018 blir ett val till fullmäktige i nybildade Region Kalmar län. Tre tydliga politikområden inom regionen syns viktiga för oss: Hälso- och sjukvård (inklusive tandvård), Kollektivtrafik och Regional utveckling (där kulturfrågorna ingår).

Vi måste ställa om hela vårt samhälle till ett fossilfritt välfärdssamhälle. Vår generation ska lämna över ett samhälle till våra barn där de stora miljöproblemen är lösta.

Vi i Kalmar län ska vara en aktiv del i detta. Hälso- och sjukvården kräver stora resurser och förbrukar mycket energi och material. Resandet och transporter påverkar klimatet och alla våra utsläpp påverkar miljön lokalt såväl som globalt.

Hälso- och sjukvården är det område som kräver störst resurser, men samtliga områden kan ses lika prioriterade. Genom all politik vill vi arbeta resurs- och klimatsmart, uthålligt och hållbart, fossilfritt och miljöbra, jämlikt och jämställt.

Den demografiska utvecklingen i länet gör att vi blir fler äldre som behöver mer vård. För att få resurserna att räcka till gäller det att göra smarta gröna investeringar och låta digitala lösningar hjälpa osa att frigöra resurser.

Kalmar län ska vara ett län att växa upp i, ett län där man vill stanna och ett län att återvända till.  Vi vill hjälpa till att skapa ett klimat för våra ungdomar där de känner sig hemma och är sedda och känner sig inkluderade. Kalmar län ska vara ett välkomnande län som man vill fly till – inte ifrån. I Kalmar län ska alla ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

I tre mandatperioder har Miljöpartiet varit med och styrt Landstinget i Kalmar län genom ett majoritetssamarbete. Vårt landsting är ett av de mest framgångsrika i landet med toppresultat exempelvis när det gäller kvalitet och tillgänglighet inom vården. Landstinget har också fått en tydlig grön profil, vilket bland mycket annat märks genom att vi tar ansvar för energikonsumtionen med eget vindkraftverk och investeringar i solceller, vi tar ansvar för klimatet genom att hela vår bussflotta körs fossilbränslefritt och vi destruerar den giftiga lustgasen. Vi tar också ansvar för miljön genom att ha Sveriges bästa sjukhusmat och kräva giftfria lek- och hobbymaterial i våra väntrum. Och vi har infriat vårt största vallöfte från 2014: att mer resurser ska styras mot den nära vården, primärvården.

Det finns fortfarande mycket att göra, och nu vill vi vidare.

Miljöpartiet vill göra Region Kalmar län till landets grönaste region 2022!

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: