MP bakom statligt pengaregn till sjukvården i Kalmar län

Lyssna

Idag (13/4) presenterade regeringen i sin vårbudget att sammanlagt 10 miljarder kronor mer ska gå till statsbidrag till kommuner och landsting.

För Landstinget i Kalmar län innebär det en förstärkning på knappt 85 miljoner kronor som betalas ut som statsbidrag från 2017. Fördelningen mellan de olika landstingen baseras dels på hur stort asyl- och flyktingmottagandet är, dels är det en allmän fördelning baserat på invånarantal. Drygt 20 miljoner kommer till länet som allmänna statsbidrag.

– Det är jätteglädjande och måste ses som en stor framgång för oss. Jag och ett par andra gröna landstings- och regionråd började på ett tidigt stadium ha möten och föra samtal med regeringsföreträdare, bland annat sjukvårdsministern Gabriel Wikström, om vikten att sjukvården måste få en större tilldelning av pengar som inte är öronmärkta till en särskild verksamhet, säger Jessica Rydell (MP), landstingsråd i Kalmar län.

– Förutsättningarna och omständigheterna för hälso- och sjukvården ser olika ut i olika delar av landet, därför är det väldigt viktigt att vi själva får göra bedömningen av var pengarna behövs bäst, säger Jessica Rydell.

Det är ännu inte bestämt var pengarna kommer att användas till i Landstinget i Kalmar län förutom inom asyl- och flyktinghälsovården.

– Det har länge pratats om i hela landet att det behövs förstärkningar inom primärvården, och då som på bekostnad av sjukhusvården. En omöjlig ekvation. Men nu har vi verkligen en möjlighet att föra in mer pengar i primärvården, utan ta något från sjukhusen. Det vore synnerligen välbehövligt, säger Jessica Rydell.

– För att fortsätta prata om den nära vården, står vi inför en stor digitaliseringsreform, som kan ge stora fördelar för den enskilde, inte minst på landsbygden. Här kan det också behövas mer pengar till investeringar så att vi snabbt får det att fungera, säger Jessica Rydell.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: