Kvinnosjukvård

I jämförelse inom landet hamnar vårt län dessvärre långt ner när det gäller bristningar och andra förlossningsskador. Det är inte acceptabelt och resurser måste sättas in för att nå goda resultat.

Kvinnors reproduktiva hälsa ska få ett tydligare fokus. Bland annat krävs det riktade informationsinsatser mot särskilda grupper, för att motverka könsstympning och också peka på rättigheten till rekonstruktion efter könsstympning. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: