Landstingsgruppen

Lyssna

Miljöpartiet har tre mandat i Landstingsfullmäktige mandatperioden 2010-2014

 
Landstingsgruppen består av ledamöter och ersättare i landstingsfullmäktige samt de förtroendevalda som har uppdrag i beredningar, utskott och regionförbund.    

 

facebook.com/jessica.rydell
twitter.com/gronajessica
greenjessica.wordpress.com 

facebook.com/lisa.wanneby
twitter.com/LisaWanneby
mpwanneby.blogg.se 

facebook.com/Akkomp
twitter.com/Akkomp
akkomp.wordpress.com 

 

Landstingsgruppens uppgift

 

Gruppen ska besluta om frågor som ska behandlas i landstingsfullmäktige och i landstingsstyrelsen och ge rekommendationer i nämnder, styrelser och övriga organ inom landstingets organisation. Dessutom ska beslut fattas om arbetsordning för landstingsgruppen och dess eventuella arbetsgrupper samt för landstingsråd och landstingssekreterare.  Regionmedlemsmötet för Miljöpartiet beslutar om landstingspolitiskt program, valplattform i landstingsvalet, politiska allianser i landstinget samt val av landstingsråd och landstingssekreterare. Landstingsgruppen kan utse en representant till regionstyrelsen.  

 

Förtroendevalda med uppdrag inom Landstinget

 

Jessica Rydell, ledamot landstingsfullmäktige (gruppledare), vice ordförande landstingsstyrelsen, ordförande delegationen för primärvård och tandvård

Akko Karlsson, ledamot landstingsfullmäktige, vice ordförande Regionförbundet, ledamot folkhögskolestyrelsen

Elisabeth Wanneby, ledamot landstingsfullmäktige, ledamot delegationen för sjukhusvård och regionsjukvård

Anna Bodjo, ledamot delegationen för psykiatrivård

Ursula Müller, ledamot patientnämnden

Anna Thore, ledamot trafikstyrelsen

Eje Wadebro, ledamot uppföljningsutskottet

Eva-Karin Holgersson, ledamot medborgarutskottet

 

Fördjupning i ämnet Landstingsgruppen

Psst.

Du vet väl att det är lätt att påverka?

 

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om Miljöpartiet, lyfta en fråga du vill att vi driver, eller helt enkelt ta en fika med en politiker. Vi finns för Er.