Små grupper inom vården

De små sjukdomsgrupperna, ofta med otydliga symptom måste synliggöras och bli bättre bemötta.

Sjukvården bör skaffa sig större kunskap inom området för att exempelvis kunna behandla och lyfta det friska hos bland andra: sköldkörtelsjuka, personer med endometrios, ME/CFS, lipödem, med flera. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: