Tandvård

Vår tanke om att ”tänderna är en del av kroppen” bör få ett större fokus, så att tandvården i framtiden ingår i hälso- och sjukvårdssystemet. Ett första steg i det är att vi vill höja åldern för fri tandvård till 24 år.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: