Ungdomar i vården

Alla ungdomar ska ha rätt till fria preventivmedel (inte enbart hormoner, viktigt att visa på alternativ och valmöjligheter!).

HPV-vaccin ska ges även till killar av både smittspridnings- och jämställdhetsskäl. 

Regionen ungdomsmottagningar ska erbjuda gratis mensskydd av flergångstyp, exempelvis menskopp.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: