Förnybar energi

Miljöpartiet vill att all el ska komma från 100 procent förnybara energikällor. Vi vill satsa på sol, vind och biogas från. Vi vill att Kalmar län ska bli ett föregångslän i omställningen till en förnybar framtid.

Miljöpartiet vill

  • Att kärnkraften i länet ska avvecklas.
  • Satsa på lokal tillverkning av el från sol, vind och vatten.
  • Satsa på energieffektivisering för att minska behovet av el.
  • Att fossilgas inte ska utvinnas i länet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: