Ökade satsningar på buss och tåg

Lyssna

Det är angeläget att satsa på alternativ till bilen; utbyggd infrastruktur och ökade möjligheter att använda kollektivtrafik och cykel

Miljöpartiet vill

  • Ökade satsningar på drift och underhåll för befintlig räls.
  • En elektrifierad Kustjärnväg till Kalmar län!
  • Bra bussförbindelser i hela länet.
  • Kalmar län ska profilera sig som cykellän med goda möjligheter att använda cykeln som transportmedel.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: