Jämställdhet, HBTQ+ och lika rätt

Lyssna

 

Alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter. För Miljöpartiet är detta en självklarhet. Tyvärr återstår mycket arbete, människor diskrimineras ekonomiskt och socialt, i vardagen och på strukturell nivå. Exempelvis har var femte ung HBTQ-person utsatts för våld av en närstående och varannan ung transperson har försökt ta sitt liv. Samtidigt tjänar kvinnor i genomsnitt 12% mindre än män, och i nuvarande takt kommer det dröja till 2050 innan lönerna är jämställda. 

 

Diskrimineringen måste brytas på strukturell nivå av politiska belsut. Under mandatperioden har vi bland annat föreslagit att HBTQ-certifiera delar av kommunens verksamhet och drivit igenom att Kalmar kommun använder ordet tjänsteperson istället för tjänsteman. Små men viktiga steg i rätt riktning. 

 

Alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter. Detta är något många partier säger, men för oss är det en självklarhet att gå från ord till handling. Miljöpartiet kommer alltid göra allt vi kan för att skapa ett mänskligare Kalmar. 

 

 

Vi vill:

  • ​HBTQ-certifiera​ ​alla​ ​Kalmar​ ​kommuns​ ​förskole-,​ ​skole-, fritidsverksamheter​ ​och​ ​familjecentraler.

 

  • Stärka kvinnojouren och genomföra åtgärder för att minska sexuella trakasserier i offentlig miljö såväl som inom kommunens verksamheter.

 

  • Höja lönerna i lågbetalda yrken där kvinnor dominerar. Detta för att åtgärda strukturella löneskillnader mellan manligt och kvinnligt dominerade yrken.

 

  • Förstärka mottagningen Alternativ Till Våld i deras viktiga arbete för att motverka våld i samhället.

 

  • Skapa ett samarbete mellan flera kommuner inom socialtjänsten för att höja kunskaperna inom t.ex. familjerätt, samt motverka att handläggare är för nära de som berörs. 

 

 

Vill du veta vad vi mer vill göra i Kalmar? Här hittar du hela vårt valmanifest. 

   

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: